צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

תהליך רכישת הנכס

  1.  חתימת הלקוח ( להלן יקרא "הקונה")  על זיכרון דברים  לרכישת הנכס , כל זאת לאחר שנבחר הנכס והוסכם על מחירו.
  2. במקביל תחל הקמת תשתית לרכישת נכס לפי צרכיו של הקונה. התשתית כוללת בין השאר הקמת LLC, הסכם תפעולי, הקמת TRUST , חתימה על ייצוג של הקונה על ידי המוכר .
  3. חתימה על זיכרון דברים בין המוכר לקונה והעברת דמי רצינות בסך 5,000 $ -שמשמשים כפיקדון על חשבון רכישת הרכש.
  4. המוכר והקונה חותמים על הסכם שנקרא  AS IS AGREEMENT” “(החוזה הינו חוזה  סטנדרטי הקיים במדינת לפלורידה).

לאחר שהקונה חותם על ההסכם, חותם עליו גם המוכר. בהסכם זה מסכמים את סכום  הרכישה ,תקופת בדק  ותאריך הסגירה. בתום חמשת ימי הבדק ובמידה והכל כשורה ניתן להתקדם לסגירת העסקה או לחלופין לסגת.

  1. במידה והעסקה לא יצאה לפועל, מאתרים נכסים מתאימים אחרים. והיה והלקוח מתחרט ואינו מעונין להמשיך, מוחזרים לו דמי הרצינות בסך 5,000 $ בניכוי 700$ הוצאות בתוספת הוצאות שבוצעו בפועל על ידי המוכר.
  2. כאשר העסקה יוצאת אל הפועל -מתבצעת העברת סכום הרכישה על ידי הרוכש לחברת הטייטל (בניכוי דמי הרצינות), לפי תאריך הסגירה שנקבע בהסכם AS IS ובשלב זה גם נשלחים מסמכי הסגירה (HUD) ע״י חברת הטייטל  לחתימת הקונה.
  3. הקונה חותם על הניירת שהנפיקה חברת הטייטל הכוללים: HUD1, נספח סגירת רכישה המגדיר את חובות המוכר והקונה, שחרור מאחריות לגבי חובות של הבית שאינם ברשומות הרשמיים(חשמל, מים…)

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים