צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

רוכשים נכס בארה"ב? אתם חייבים להכיר את מסמך ה HUD !

אחד המסמכים היותר חשובים בתהליך רכישת נכס אמריקאי נקרא- Housing and Urban Development- HUD.  את המסמך הזה תקבלו ממשרד השיכון והפיתוח  העירוני של ממשלת ארה"ב כחלק מתהליך רכישת הנכס.

מסמך ה HUD מכיל בתוכו את כל התמורות אשר אמורות להיות משולמות בגין עסקת הנדל"ן שהנכם מבצעים. במסמך מופיעים הצדדים בעסקה, פרטי הנכס, התמורה בעבור רכישת הנכס, הוצאות נלוות של המוכר, הוצאות נלוות של הרוכש וכן הוצאות כלליות נוספות.

כדי שלא יהיו לכם הפתעות, Nadlan Fl ריכזה עבורכם את כל סעיפי ה  HUD בצורה פשוטה, כדי שתבינו מי משלם למי, כמה וכיצד. החלק הראשון של המסמך נחלק לשניים: הוצאות הרוכש והוצאות המוכר.

*הסכומים והמסמך הם לצורך דוגמה בלבד.

    
 

סיכום תשלומים למוכר

סכום ברוטו למוכר:

מחיר הנכס הנמכר בהסכם   142,000$

רכוש פרטי      –                        

תשלומים ששילם המוכר מראש:

מיסי עיר    –

מיסי מדינה / קהילה 3.53$

שמאות (הערכת שווי)

פינוי פסולת    146.7$

מכבי  אש    220$

תשלום מים למדינה    19.81$

סכום ברוטו שהמוכר אמור לקבל:   142,390.54$

סכום להפחה מהמוכר:

יתרת מקדמה

עלויות תשלומים למוכר (הלוואות, עמלות, ריביות וכדומה) 10,652.28$

הלוואה קיימת

סכום תשלום ראשון של המשכנתא

סכום תשלום שני של המשכנתא

עלויות משכנתא

התאמות לסכומים שלא שולמו על ידי המוכר (שיש לקזזן מהיתרה של הרוכש):

מיסי עיר  

מיסי מדינה / קהילה

שמאות (הערכת שווי)

סה"כ לקיזוז מהסכום של המוכר 10,652.28$

חישוב יתרת המזומן שעל המוכר לקבל:

סכום ברוטו מהרוכש: 142,000$

פחות הסכום ששולם על ידי הרוכש / לא שולם על ידי המוכר: 5,000$

מזומן למוכר: 131,737.76$

 

 

סיכום תשלומים מהרוכש

סכום ברוטו מהרוכש:

מחיר הנכס הנמכר בהסכם   142,000$

רכוש פרטי    –                       

עלויות תשלומים לרוכש (הלוואות, עמלות, ריביות וכדומה) 468.5$

תשלומים ששילם המוכר מראש:

מיסי עיר    –

מיסי מדינה / קהילה 3.53$

שמאות (הערכת שווי)

פינוי פסולת    146.7$

מכבי  אש    220$

תשלום מים למדינה    19.81$

סכום ברוטו של הוצאות הרוכש:   142,858.54$

סכום ששולם במלואו או בחלקו  על  ידי הרוכש:

דמי רצינות / מקדמה 5,000$

אישור עקרוני להלוואה חדשה

הלוואה קיימת

 

התאמות לסכומים שלא שולמו על ידי המוכר (שיש לקזזן מהיתרה של הרוכש):

מיסי עיר

מיסי מדינה / קהילה

שמאות (הערכת שווי)

סה"כ שולם מהרוכש או עבור הרוכש 5,000 $

חישוב יתרת המזומן שעל הרוכש לשלם:

סכום ברוטו מהרוכש: 142,000$

פחות הסכום ששולם על ידי הרוכש / לא שולם על ידי המוכר: 5,000$

מזומן מהרוכש: 137,858.54$

 

 

 

הסדר חיובים

עמלת מתווך (לפי- 6% מסכום הנכס 142,000$)

,520                     8$

4,260$ לקבוצת ההשקעות

4,260$ לחברת הנדל"ן

 

משולם על ידי הרוכש

משולם על ידי המוכר

עמלה משולמת בעת סגירת העסקה

 

8,520$

העברת שם ל…

395$

 

תשלומים המשולמים דרך הלוואה

 

עמלה עבור הלוואה

  

הנחת הלוואה

  

שמאות

  

דוחות אשראי

  

עמלת בדיקת מכר

  

עמלת מסמכי ביטוח משכנתא

  

עמלות מוערכות

  

תשלומים שהלווים נדרשים לשלם מראש

 

ריבית יומית

  

פרמיית ביטוח משכנתא

  

ביטוח סיכונים

  

ביטוח פרימיום

  

ערבונות לווה

 

ביטוח  סיכונים

  

ביטוח משכנתא

  

מיסי עירייה לפי שטח נכס

  

מיסי מדינה

  

שומה שנתית

  

תשלומי שטר קניין

 

עמלת סגירת הסכם שירות עם הספק

50$

250$

תקציר חיפוש של שטר הקניין במאגר הביטוח הלאומי

 

85$

בדיקת שטר הקניין

  

כריכת ביטוח שטר הקניין

  

הכנת מסמכים

  

עמלת נוטריון

  

עמלת עורך דין

  

ביטוח שטר קניין לספק השירות

 

785$

כיסוי הלווים 0

  

כיסוי הבעלים 142,000$

  

חיפוש עירוני של שעבודים

  

רישום ממשלתי ועמלות העברת נכס

 

עמלת רישום

23.5$

 

חותמת מיסי עיר / מדינה

  

חותמת מיסי מחוז

 

994$

מס ליועץ המחוזי של המדינה דרך סוכן הרישום

  

תצהיר מיסים

  

חיובים נוספים

 

סקר

  

בדיקת סירוב

  

עמלת של פלורידה בגין תשלום נוסף למאגר הביטוח הלאומי

  

סה"כ תשלומים

468.5$

10,652.28$

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים