צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

מיסים

  1. מס הכנסה הפדראלי על שכירות הינו מדורג ומשולם מהרווח החשבונאי. כל נישום נהנה מפטור של 4,000דולר בשנה על הרווח
  2. מס רווחי הון הפדרלי למשקיע במידה והנכס נמכר לאחר שנה מיום רכישתו הינו 15% על הרווח החשבונאי ו 25% על הפחת שנצבר. לכל נישום ישנו פטור של עד 40,000 דולר בשנה מתשלום מס רווחי הון.
  3. מס הכנסה על שכירות מנכס בחו"ל יכול להיות משולם באחד המסלולים הנבחרים על ידי הנישום: 15% על ההכנסות ברוטו בניכוי פחת המוכר בישראל.(כ 10% מס אפקטיבי על ההכנסה ברוטו), במקרה זה אם שולם מס כלשהו בארצות הברית אין הוא יילקח בחשבון על אף אמנת המס הקיימת עם ארה"ב. או שהנישום ישלם לפי המס השולי שלו אך הפעם יוכרו ההוצאות על הנכס ואם שולם מס הכנסה בארה"ב סכום מס זה יקוזז בישראל.
  4. ההכנסות משכירות על נכס בארה"ב אינן חייבות בביטוח לאומי בארץ.
  5. מס עיזבון לתושב זר בארה"ב הינו 40% על סכום הירושה שעבר את תקרת הפטור של 145,000 דולר אם מדובר בבן זוג או תקרת פטור של 60,000 דולר אם מדובר באדם אחר.
  6. לא קיים מס על ההכנסה במדינת פלורידה.
  7. לא קיים מס ערך מוסף או מס רכישה על נכסים.

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים