צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

מה ההבדל בין שטר בעלות מיוחד ובין שטר בעלות כללי בפלורידה?

מה ההבדל בין שטר בעלות מיוחד( SPECIAL WARRANTY DEED) לבין שטר בעלות כללי ( GENERAL WARRANTY DEED) במכירת נכס בפלורידה ארה"ב ?

 גם כתב הבעלות הכללי והן כתב הבעלות המיוחדי יכולים לשמש למכירת מקרקעין בפלורידה ארה"ב כאשר נכס, בין אם הוא למגורים או למסחר, מועבר בין צדדים שאינם קשורים זה את זה. בעלות על הנכס מועבר מהמוכר לקונה עם ערבויות מסוימות כנגד בעיות עתידיות או תביעות, שיש בהן כדי  להגן על הרוכש מפני הונאה. ההבדל בין שטר בעלות כללי ושטר בעלות מיוחד הוא תקופת הכיסוי של האחריות על הבעלות.

מה דומה בין שטר בעלות מיוחד לבין שטר בעלות כללי בפלורידה ארה"ב?

  שני סוגי כתבי הבעלות (מיוחדים וכלליים) מבטיחים לרוכש:

  • כי המוכר הינו הבעלים של החוקי של הנכס
  • כי למוכר מותר על פי דין למכור את הנכס
  • כי הנכס עדיין לא נמכר
  • כי הנכס נטול חוב או תביעות אחרות (למעט כל האמור בכתב הבעלות)
  • כי המוכר אחראי על כל בעיה / תקלה משפטית הקשורה לנכס.

 

מה חבות המוכר בכל סוג של  שטר בעלות?

כאשר הערובות בשטר בעלות כללי מכסה את כל ההיסטוריה של הנכס , כתב הבעלות המיוחד מכסה רק את פרק הזמן שבו המוכר היה הבעלים של הנכס. בעוד שהמוכר בשטר בעלות כללי חייב להגן על כל תביעה של בעלות כנגד הרוכש ולפצות את הרוכש בגין חובות או נזקים בלתי עתידיים , במידה ויהיו, המוכר בשטר אחריות מיוחד אחראי רק לחובות ולבעיות שנצברו או נגרמו במהלך בעלותו של המוכר בנכס.

לסיכום

אם המוכר אינו מעוניין לספק ערבות לבעלות כלשהיא , חשוב שהמוכר יערוך כתב בעלות שאינו מכיל ערבות על  בעלות.

 

הכותב

יאיר פילוסוף

מנכ"ל נדל"ן FL

0542056195

 

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים