צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

חברת ניהול

  1. לאחר השלמת תהליך הרכישה הקונה יכנס לנעליו של המוכר ויחתום מול חברת הניהול  הקיימת על טופס  W9 ,שבו מצהיר הקונה שאין צורך לנכות מס במקור מתשלומי השכירות אליו מאחר והוא מגיש דוחות בארה"ב כדין.
  2. הקונה יחתום מול חברת הניהול על תצהיר לדייר שבו הוא מחויב להסכם שקיים בפועל בינו לבין בעל הבית הקודם , בכל מקרה יכול המוכר לתת התראה של 45 יום לשוכר לפנות את הנכס.(אם הדייר הוא SECTION 8 ימלא הקונה תצהיר C21 HUD)
  3. הקונה נותן לחברת הניהול ייפוי כוח מול הדייר וחברת הניהול משמשת TRANSACTION BROKER , של הקונה ומשמעותו שהם הזרוע הארוכה שלו לכל דבר ועניין.
  4. הקונה יחתום מול חברת הניהול הצהרה SOLVENCY STATEMENT בה כל החובות בבית שרכש משולמים על ידו כמו: ארנונה, ועד בית , משכנתא…והיה ויש ויכוח בינו לבין הדייר אין חברת הניהול צד בעניין והיה כי ישנה תביעה נגד חברת הניהול , הקונה משפה את חברת הניהול מול הדייר.-על פי חוק אם לדייר נגרם נזק מאי תשלום חובות של הקונה , יכול הוא לעצור את תשלומי השכירות.
  5. לאחר חתימת הסכם עם חברת הניהול, חברת הניהול מקבלת את האחריות בטיפול בנכס לרבות תחזוקה, גביה וניהול הנכס עבור הקונה. המוכר ימשיך בפיקוח על חברת הניהול כדי לאפשר ניהול אופטימלי של הנכס עבור הקונה.
  6. החוזה הקיים עם דייר המתגורר בנכס נשלח לקונה.
  7. אם חשבון הבנק של הקונה מתנהל מחוץ לארה"ב דמי השכירות יועברו אליו פעם ברבעון, אם לקונה חשבון בנק בארה"ב תשולם השכירות עד ה -15 לחודש העוקב.(לדוגמא שכירות מאי 2018 תשולם עד ל-15 ליוני 2018).התשלום יועבר לבעל הנכס בשיק או לחשבון בנק שיבחר.
  8. חברת הניהול תחייב את הקונה -ב 8% מסך ערך השכירות שנגבה בפועל. בכל חידוש חוזה לדייר תגבה חברת הניהול 200 דולר מהקונה. במקרה שעזב דייר קיים תגבה חברת הניהול בנוסף ל 8% חצי חודש שכירות. כמו כן  תחייב חברת הניהול את הקונה בתיקונים שבוצעו על ידה.

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים