צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

זה לא קיים בישראל, אבל בארה"ב אצלנו זה חובה- TITLE COMPANY INSURANCE

זה לא קיים בישראל אבל זה חשוב-" ביטוח הבעלות על נכסים בפלורידה שבארה"ב "

כמנכ"ל חברת נדל"ן FL אני רואה מחובתי להביא למשקיעים שלי את כל הכלים והידע בעת רכישת נכס בארה"ב. לכן ריכזתי עבורכם את עקרי הדברים בכל הנודע ל Title Company Insurance.

ומה זה בעצם TITILE INSURANCE ?

TITLE INSURANCE   שבעברית נקרא, "ביטוח הבעלות " הוא סוג של שיפוי ביטוחי שמשתמשים בו בעיקר בארצות הברית. וכמובן אצלנו ב Nadlan- Fl מקבל את תשומת הלב המרכזית וייעודו העיקרי של מסמך זה, הוא ביטוח כספי כנגד הפסד אחד הצדדים בכל צורה שהיא. הטעות יכולה לנבוע מטעות בשטר הבעלות על הנכס, מעשה מרמה שנעשה בעבר בהקשר לנכס והוא מבטח את בעל הנכס או את  המלווה. למעשה המלווה דורש הגנה, מאי יכולת קיום המשכון על הנכס שמשמש אותו כבטוחה. הרוב המכריע של פוליסות ביטוח הבעלות הם חוזים הנחתמים וקשורים לנדל"ן ולרכוש  שמצא בגבולות ארצות  הברית. שונה הדבר מחוץ לגבולות ארה"ב והוא ביטוח ייחודי הקיים שם. ביטוח שטר הבעלות, מגן מפני תביעה ומפצה את המבוטח למקרה של הפסד כספי בפועל שנגרם  לו עד לגובה סכום הביטוח של הפוליסה.

לכמה זמן ובאיזה תנאי תקפה ה-TITLE INSURANCE POLICY  ?

פוליסת ביטוח הבעלות תקפה לעולמי עד, ובתנאי שהבעלות המשפטית על הנכס לא השתנתה כלל. לדוגמא: אם בעל ואשה החזיקו בנכס יחדיו, וכעת הוחלט על העברת הבעלות על הנכס לחברה המוחזקת על ידם בלבד, אין מעבר זה משנה את הבעלות על הנכס כך שהפוליסה תקפה ואין צורך להנפיק פוליסה חדשה. אולם, במקרה שאותו נכס הועבר לחברה המוחזקת על ידם ואדם נוסף, גם אם הוא קרוב משפחה, התוקף של הפוליסה בטל מכיוון שיש כאן שינוי במבנה הבעלות. ובמקרה האחרון, אם בעל הנכס מעוניין בביטוח על הבעלות עליו להנפיק פוליסה חדשה.

ממתי החלו להנפיק TITILE INSURANCE POLICES ?

הגוף הפדראלי לביטוח נכסים, הוקם בפנסילבניה שבארה"ב בשנת 1853. בדרך כלל מטפל גוף זה  בפיקוח על ביטוח הבעלות על הנדל"ן וכן דואג לאינטרסים של המבוטחים בצורה בסיסית בנושאי בעלות או משכנתא. כפעיל ותיק בתחום הנדל"ן בפלורידה אני מקיים את כל עסקותיי עם TITILE COMPANY  הדואגת  לקיום של  ביטוח הבעלות בכל העסקאות במקרקעי וחכירה לטווח ארוך.

מתי מונפקת פוליסת ביטוח על הבעלות ? (TITLE INSURANCE )

לפני כל ביצוע שלCLOSING  על נכס שאני רוכש או מוכר כמנכ"ל חברת Nadlan- Fl בפלורידה, אני מקפיד לקבל דרך ה TITLE COMPANY  , שדרכה אני מבצע את הסגירה , את ה- TITLE COMINTMENT  שהיא למעשה ,התחייבות חברת הביטוח להנפיק TITLE INSURANCE על הנכס הספציפי שנמכר/ נרכש ועל פי  הסכום הנקוב בחוזה.

מדוע יש צורך ב TITILE INSURANCE  ?

אני תמיד אוהב לתת דוגמא כדי להמחיש מדוע הביטוח על הבעלות חשוב?

נניח שהבעלים שהיו על הנכס שלפני אילו שמכרו לכם את אותו, רימה וזייף אישור נוטריוני של חתימת אשתו, ומכר את הנכס במרמה והרי נכס זה מוחזק בבעלות משותפת ונמכר על ידי הבעל  ללא ידיעת אשתו. לאחר כשנתיים אתם רכשתם את אותו נכס מאדם שקנה בתמימות  וכדין את הנכס, מהנוכל המדובר. ובמהלך החזקתכם בנכס המדובר התגלתה המרמה על ידי האישה, שמניחה את ידה על הנכס שרכשתם כדת וכדין. למעשה אם אין לכם ביטוח על הבעלות, יש לכם בעיה קשה  והבעלות החוקית שלכם על הנכס מוטלת בספק. אני מקווה שדוגמא זו ממחישה את חשיבותו של ה -TITLE INSURANCE , ולכן אני- יאיר פילוסוף , ממליץ תמיד לרכוש נכס עם ביטוח בעלות.

מי צריך TITLE INSURANCE ?

ישנם שני צרכנים לביטוח הבעלות ביטוח הבעלים וכן הביטוח של המלווה. בדיוק כמו שהמשקיעים הדורשים ביטוח וסוגים אחרים של כיסוי ביטוחי בכדי להגן על השקעתם, כך גם המלווה ביטוח דורש  להגן על האינטרס שלו בביטחונות להלוואה שנתן לרכישת הנכס. הכוונה שהביטוח ייתן כיסוי הולם ומספק עבור הקונה  או המלווה, במקרה של לקיחת הלוואת משכנתא, או למקרה של כל נזק לנכס וסיכון להפסד כספי עתידי. ביטוח הבעלות שונה במספר מובנים מסוגים אחרים של ביטוח. כאשר רוב הביטוח הוא חוזה שבו המבטח מבטיח צד אחר כנגד סוג מסוים של הפסד במועד עתידי, ביטוח הבעלות בדרך כלל מבטחים גם כנגד הפסדים שנגרמים מבעיות בלתי צפויות שאינן תלויות בקונה הנכס.

כיצד מחושבת הפרמיה על ביטוח הבעלות ?

הפרמיה המשולמת על ביטוח הבעלות מופיעה במסמכי הסגירה בטופס הקרוא HUD 1 והוא למעשה אחוז קבועה ממחיר המכירה הנקוב בחוזה. אופן החישוב נעשה בצורה הבאה: על 100,000 דולר הראשונים משולמים 5.75 פרומיל. על חלק הסכום הגבוה מ 100,000 דולר משולמים 5 פרומיל. לדוגמא : אם רכשתם נכס שעלותו בחוזה 140,000 דולר.

על 100,000 דולר הראשונים תחושב פרמיה בסך של 575 $  = לפי החישוב – (100,000) * 5.75/ 1,000

על החלק הנוסף שמעל 100,000 דולר שהוא בדוגמא זו 40,000 דולר תשולם פרמיה נוספת של 200 $ – לפי החישוב- (40,000) * 5.75/ 1,000

בסך הכל תשולם פרמיית ביטוח על הבעלות על נכס זה 575$+200$ = 775$

לעלות ביטוח הבעלות ישנם שני מרכיבים: חיוניים של פרמיית הביטוח ודמי שירות.

עדכוני אחרונים על TITILE INSURANCE

החל מחודש אפריל 2007 גוף בבעלות ממשלת ארה"ב (GAO) שהנפיק דו"ח על ביטוח בעלות, מליץ למדינה ולמחוקקים לשפר את השירות לצרכנים ואת היכולת שלהם לרכוש את ביטוח הבעלות על בסיס מחיר טוב יותר, לעודד את התחרות במחירי הפרמיות של  הביטוחים, וכן לוודא כי הצרכנים משלמים מחירים סבירים עבור ביטוח הבעלות.

לסיכום:

בכל הקשור לרכישת בתים לקניה בפלורידה  שבארצות הברית ובכל נושא נדל"ן למכירה ולהשקעה בארצות הברית, מוטב להתייעץ רק עם איש מקצוע מנוסה ומוכר בתחום. יאיר פילוסוף (רו"ח) וכותב מסמך זה ,משקיע בפלורידה מ1994, הוא מנכ"ל חברת   Nadlan-fl LLCהפועלת בדרום מערב פלורידה ובעל ניסיון רב בהשקעות.

 

 

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים