צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

הקלות משמעותיות בהעברת תשלומים לתושב חוץ

יאיר פילוסוף רו"ח ומנכ"ל Nadlan Fl מעדכן את משקיעיו, כי: 

ביום 26.9.2017 הודיעה רשות המיסים על הקלות משמעותיות להעברות תשלומים לתושבי חוץ באמצעות תאגידים בנקאיים, כך שבחלק גדול מהמקרים תספיק הצהרת המעביר על מטרת ההעברה הבנקאית, בלי צורך להביא אישור מפקיד השומה כפי שהיה עד היום. הקלה משמעותי בעת רכישת נכס בפלורידה דרך חברת Nadlan Fl.

עד כה, תושבי ישראל אשר רכשו נכסים דרך Nadlan Fl העבירו כספים לחו"ל, היו חייבים לגשת לפקידי השומה על מנת להמציא לבנק אישור  ניכוי מס במקור מפקיד שומה, למעט במקרים בהם נקבע כי תשלומים אלו פטורים מניכוי במקור.

במטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בחו"ל ובמדינת פלורידה, רשות המסים תאפשר מעתה העברת תשלומים בפטור מניכוי מס במקור, באמצעות טופס הצהרה – 2513/2 אשר ימולא בסניף הבנק או באופן מקוון במערכת הבנקאית, זאת ללא צורך בהגעה למשרדי רשות המסים לצורך קבלת האישור.

התאגידים הבנקאיים יהיו רשאים להעביר תשלומים לתושב חוץ, על סמך הצהרת המשלם, בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:

1.     העברת התשלום הינה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה.

2.       התשלום מתבצע עבור אחד מאלה:

2.1.    השקעה במניות חבר בני אדם.

2.2.    השקעה בנדל"ן בחו"ל.

2.3.    השקעה בנכסים מוחשיים אחרים בחו"ל.

2.4.    מתן הלוואות לתושב חוץ.

2.5.   מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם.

הטופס יישמר על ידי התאגיד הבנקאי ויימסר לרשות המסים על פי דרישתה.

יאיר פילוסוף ו- Nadla Fl מברכים על ההקלות דנן, שייקלו על העול הבירוקרטי של מעבירי תשלומים אשר אינן בגין תשלומים עסקיים שוטפים לחו"ל.

עוד צעד בהקלות בדרך לעצמאות כלכלית תוך כדי השקעה חכמה בנדל"ן בפלורידה.

צוות Nadlan Fl

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים