צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

ביצוע העברה עבור הרכישה

  1. כאשר ההעברה מבוצעת ישירות על ידי הקונה מישראל לחברת הטייטל יתכן והבנק ידרוש מהקונה להמציא אישור ניכוי במקור.(קיים פטור של עד 250,000 ₪ שנתי מהצגת הפטור לבנק, אך לא תמיד הוא מיושם על ידי הבנק)
  2. רואה החשבון של המוכר (בישראל) ינפיק פטור מניכוי במקור לאחר והרוכש מלא טופס 2513/1 ( "הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ להקטנת ניכוי במקור")
  3. במידה והקונה בחר להשתמש בשירותי המוכר להמרה באמצעות שותף עסקי שהיא חברת נאמנות/סליקה/המרת מט"ח , יעביר הקונה לחשבון  הנאמנות תחת שם המוכר בחברת הנאמנות, סכום שקלים  השווה לערך הרכישה לפי שער היציג הקיים באותו יום, בתוספת 2% על מנת לתת מענה לשינויים בשער, באם יהיו.
  4. הקונה יחתום על ייפויי כוח לחברת הנאמנות לשם ביצוע הפעולה.
  5. חברת הנאמנות תחייב את הרוכש בעמלה של 0.5% על השער היציג שיפורסם ביום העסקים שלמחרת  יום העברה. לצורך הבהרה , למוכר ולחברת הנאמנות יחדיו ישנה שליטה על כספי הקונה.

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים